divendres, 27 de setembre de 2013

ÈPOCA MEDIEVAL. LA HISTORIOGRAFIA


L’expansió de la llengua als segles xiii i xiv
o   Política d’expansió dels reis de la corona d’Aragó ð s’orienta vers la Mediterrània i el sud.

o   Segle xiii
§  Conquestes militars de Jaume i:
·         Mallorca (1229)
·         Eivissa (1235)
·         València (1238)

§  Conquestes posteriors:
·         Sicília (1282), Pere ii
·         Menorca (1287), Alfons ii

o   Segle xiv
§  Expedició dels almogàvers a Grècia (1303)
§  Sardenya (1324)
§  Annexió dels ducats d’Atenes i Neopàtria (1388)

o   Repoblació dels territoris conquerits per parlants catalans ð s’incrementa la presència de la llengua catalana en tota mena de textos escrits.

La Cancelleria Reial. El llenguatge solemne
o   Organisme administratiu de la corona d’Aragó creat per Jaume i (mitjan segle xiii) i encarregat de la correspondència, de l’arxiu i de la burocràcia.
o   1276: la documentació de la corona d’Aragó queda unificada en utilitzar totes les institucions del domini lingüístic català un mateix model de llengua.
o   Llenguatge caracteritzat per la solemnitat i l’estil reiteratiu.

Prosa historiogràfica. Les quatre grans cròniques
o   Crònica: text de caràcter historiogràfic escrit en prosa que tenia com a finalitat fomentar el patriotisme (exaltació d’un heroi), justificar la política reial i oferir una visió providencialista de la història (Déu al costat dels reis).  Son textos de gran religiositat i d’intenció moralitzadora.

o   Precedents:
o   Cançons de gesta (no se’n conserva cap)
o   De Rebus Hispaniae i Gesta Comitum Barcinonensium (traduccions)

o   Quatre grans cròniques catalanes:
o   Llibre dels feits o Crònica de Jaume i
§  Memòries del rei que aquest va dictar als seus col·laboradors.
§  Data de redacció: redactada en diversos períodes de la seva vida (segle xiii).
§  Contingut: parla de les seves conquestes (Mallorca, València, Múrcia) i dels seus avantpassats.
§  Estil:
·         Llenguatge popular i improvisat
·         Ús del plural majestàtic (“nós”)
·         Participació directa el els fets narrats
·         Esperit militar i heroic: descripció detallada d’episodis bèl·lics
·         Sentiment religiós (important: devoció mariana)

o   Crònica de Bernat Desclot o Llibre del rei en Pere
§  Bernat Desclot: funcionari de la Cancelleria.
§  Data de redacció: 1283-1288.
§  Contingut: bàsicament, tracta el regnat de Pere ii el Gran.
§  Utilitza fonts molt diverses: prosificacions de cançons de gesta, documentació administrativa, testimonis directes, etc.
§  Més objectiva que les altres cròniques.

o   Crònica de Ramon Muntaner
§  Cavaller de vida novel·lesca que va participar de manera directa en bona part dels fets narrats.
§  Participà en l’expedició dels almogàvers a Orient a càrrec de Roger de Flor, episodi que serviria com a font a Joanot Martorell a l’hora d’escriure Tirant lo Blanc.
§  Data de redacció: segle xiv.
§  Trets:
·         Monarquisme incondicional
·         Religiositat
·         Reflexions didàctiques i moralitzadores
§  Estil:
·         Detallisme violent i cru
·         Llenguatge senzill i directe, carregat de refranys i frases populars
·         Recursos joglarescs per captar l’atenció (“Què us diré?”)
·         Ús de les tres persones del singular (sensació de proximitat)

o   Crònica de Pere iii, el Cerimoniós
§  Ordenada, dirigida i revisada pel mateix monarca.
§  Consta d’un pròleg redactat pel rei, sis capítol i un apèndix.
§  Data de redacció: segle xiv.
§  Contingut: regnat del seu pare (Alfons iii, el Benigne) i el seu regnat.
§  Estil:
·         Llenguatge elegant i solemne, ple de fórmules administratives i legals
·         Sintaxi ordenada, molt propera a la prosa humanista

·         Redacció autobiogràfica (alterna els records personals amb el llenguatge administratiu)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada