divendres, 27 de setembre de 2013

ELS ORÍGENS LINGÜÍSTICS I LITERARIS

Els orígens de la llengua: el llatí
o   Romània: territoris que feien part de l’imperi romà on el llatí es va convertir en llengua pròpia.
o   Romanització: assimilació de la llengua i la cultura romanes per part dels pobles conquerits.
o   El llatí que es parlava a les diverses zones de la Romània evolucionarà fins a convertir-se en llengües diferents (en funció de la situació del territori, de la intensitat de la romanització, de la influència del substrat i el superstrat, de la classe social dels colonitzadors, etc. ), denominades vulgars (de VULGUS, “poble”). També les denominem llengües romàniques.
o    Llengües romàniques: galaicoportuguès, lleonès (o bable), castellà, aragonès, català, provençal o occità, francès, sard, rètic (o retoromànic), italià, romanès i dàlmata (Ɨ).
o   Dates clau d’aquest procés:
o   Inici de la romanització:
§  218 aC. a la Península (els romans arriben a Empúries)
§  123 aC. a Mallorca (Quint Cecili Metel)
o   476: caiguda de l’imperi romà d’Occident.
o   711: arribada dels àrabs a la Península.

Naixement i expansió de la llengua (segles viii-xiii)
o   Naixement del català: segle viii. Culminació del procés: accés a l’escriptura (segle xiii).
o   Època preliterària: glosses (traduccions de paraules o expressions en textos llatins que el lector no entenia) i juraments feudals escrits en un llatí molt catalanitzat.
o   Textos més antics conservats en català (segle xii):
o   De caràcter legal:
§  Forum Iudicum (mitjan segle xii). Fragment molt breu de la traducció d’un codi de lleis visigòtic (no es tracta d’un text literari)
§  Altres: Furs de València, Costums de Tortosa, Usatges de Barcelona.
o   De caràcter religiós:
§  Homilies d’Organyà (principis segle xiii). Conjunt de sermons acompanyats per la traducció d’un text litúrgics i un comentari (ja és un text literari).
§  Altres: Cant de la Sibil·la, Vides de sants rossellonesos.

Les primeres manifestacions literàries. El llenguatge poètic
Diferents manifestacions:
o   Poesia provençal: fou la més important a Europa entre els segles xi i xiii. Sorgeix a la regió d’Occitània (sud de França). Als territoris de parla catalana es feia servir el provençal o occità per conrear aquest tipus de poesia.
o   Poesia àrab: als territoris ocupats pels àrabs fins a la conquesta de Jaume i.
o   Poesia llatina: vinculada als monestirs.

Ens centrarem en la poesia provençal.

Els trobadors i els joglars
o   Trobadors (autors): creadors de la lletra i la música d’aquest tipus de composicions.
o   Joglars (intèrprets): difusors dels poemes. S’acompanyaven d’instruments musicals.
o   De vegades, ambdues funcions eren assumides per un mateix individu.

L’amor cortès (també “fina benvolença” o “fina amors”)
o   És el tema per excel·lència de la poesia trobadoresca. Influirà en tota la poesia posterior fins a Ausiàs March.
o   Reflecteix els dos pilars bàsics de la societat feudal: el vassallatge (el trobador o “om“ es declara vassall de la dama i es dirigeix a ella com a “midons”, que significa “senyora”) i la religiositat (devoció mariana que deriva en una visió de la dona com a origen de bondat).
o   Sempre parla de relacions adúlteres.
o   Figures secundàries:
o   “Gilós”: marit a qui cal amagar la relació
o   “Lausengiers”: difamadors

Modalitats poètiques
o   Estil:
o   Trobar leu: llenguatge senzill i directe
o   Trobar ric: llenguatge ornamental, carregat de recursos expressius
o   Trobar clus: llenguatge complicat, ple de figures retòriques semàntiques i de pensament
o   Tema i intenció:
o   Cançó: lloança i idealització de la dama
o   Sirventès: moralització, propaganda política o sàtira
o   Plany: lament per la pèrdua d’algun personatge
o   Pastorel·la: encontre amb una pastora i posterior conversa
o   Escondit: excusa per haver traït el secret amorós
o   Alba: lamentació dels enamorats per haver-se de separar després d’haver passat la nit junts

Autors
Trobadors catalans
o   Guerau de Cabrera
o   Guillem de Cabestany
o   Guillem de Berguedà
o   Guillem de Cervera (Cerverí de Girona)

Trobadors mallorquins
o   Berenguer d’Anoia

Trobairitz (poemes més sensuals)
o   Comtessa de Dia
o   Reina de Mallorques

La poesia entre els trobadors i Ausiàs March
o   Influència de la poesia provençal  ð certàmens literaris (obres repetitives):
o   Consistori de la Gaia Ciència (Tolosa)
o   Jocs Florals (Barcelona)

o   Procés de desprovençalització:
o   Jaume i Pere March
o   Andreu Febrer
o   Gilabert de Pròixita
o   Jordi de Sant Jordi


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada